Lisään tähän tarkemmat kurssitiedot, kun ne varmistuvat.